Taula de Gama:

En la següent taula resum poden veure les mides estàndard de producció:

Garantia de la matèria prima, de primera qualitat:
• AISI 304L (DIN 1.4307)
• AISI 316L (DIN 1.4404)

Nota: sota petició del client és poden realitzar altres aleacions, mides i espessors.

Serpentins i útils d’acabats:

MACE també ofereix el servei de producció de serpentins de tots els models (serpentins rodons, quadrats, el·líptics, rectangulars, trams rectes, etc), és un servei que s’ofereix al client per tal d’ajudar-lo a assolir la producció que en un moment donat no pugui fer, degut a que la seva capacitat productiva es vegi afectada per avaries, manteniments o excés de producció.

El procediment seguit en aquestes situacions és el següent:
• El client ens subministra el plànol i detalls d’acabat i muntatge.
• Realitzem un prototip per tal que el client el verifiqui.
• Un cop rebut el vist i plau del client, procedim a la seva producció amb la màxima professionalitat i rapidesa per tal de complir amb els terminis d’aprovisionament pactats amb el client.

En la mateixa línea de servei que s’ofereix pels serpentins, Mace ofereix la possibilitat als seus clients d’adquirir els diversos útils que hem dissenyat per fer els acabats dels serpentins (connexions rapides, expansionats, refrentats,…) També ofereix la possibilitat d’adquirir aquests útils integrats en una sola unitat de treball, per tal que el client disposi de les eines més adequades per procedir als acabats dels serpentins, en el menor espais possible.

Definició Producte:

Tub d’acer inoxidable recuit en linea,
brillant i en bobina, obtingut a través d’un tractament constant a 1100 ºC en cambra controlada.

Marcatge cada 3 metres. Exemple:
[MACE SL 15/11/22 AISI 304 REC 8×0,5 O.T. 2587 UNE-EN 10217-7 P6]
Nota: sota petició del client es poden fer altres tipus de marcatges.

Procés de producció:
Soldadura TIG i tractament constant a 1100 º C en cambra controlada (hipertremp); en aquest procés només utilitzem gasos inerts per treure’n els agents corrosius tant de l’interior com de l’exterior del tub, per tal d’evitar qualsevol tipus de corrosió durant el procés d’estabilització química-estructural de l’acer inoxidable.

Mitjançant aquesta tècnica, desenvolupada per nosaltres fa mes de 15 anys, sent pioners en el sector, s’obtè la passivació natural de l’acer inoxidable, restablint el material al seu estat original pel que fa a la seva capacitat anticorrosiva sense haver d’utilitzar cap tipus d’additius químics perillosos per a la salut i el medi ambient.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visita el nostre lloc web, aquest pot emmagatzemar informació a través del seu navegador procedent de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pot canviar les seves preferències de privacitat. Cal assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la seva experiència en el nostre lloc web i als serveis que podem oferir-li.

Clic per acceptar/rebutjar Google Analytics tracking code.
Clic per acceptar/rebutjar Google Fonts.
Clic per acceptar/rebutjar video embeds.
El nostre lloc web utilitza cookies de serveis de tercers. Defineixi les seves preferències de privacitat i/o accepti el nostre ús de cookies.